Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Selvmord

Temabilde

Innhold #1 2008

En farlig diskurs ved forståelse av selvmord Kari Dyregrov
Selvmord ved schizofreni: risikofaktorer og tiltak Wenche Sortland, Jens Egeland
Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet Kari Dyregrov
Funksjonshemning, ensomhet og depresjon: Hva betyr ensomhet for om personer med funksjonshemning opplever depresjon? Kirsten Thorsen, Sten-Erik Clausen
fMRI i utredning og behandling av epilepsi Maria Stylianou-Korsnes, Sverre Andresen, Kirsten E. Stabel, Helge Bjørnæs
Symptomatisk behandling av pasienter med barndomsformer av Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) Liv Berit Augestad, Per Fosse, Jørgen Diderichsen
Posttraumatisk stresslidelse som følge av opphold på barnehjem Sidsel Bugge Monsen
Ny status: Jobbsøker Bjørnhild Fjeld
Psykologer i media
TV-titting påvirker seksualatferd og holdninger Reidar Ommundsen
Fordommer mot single? Reidar Ommundsen
Forskningsnotiser
Doktorgrader
Når rytmen brytes Tove Bliksrud
Den uunngåelige reisen Anne Skard
Debatt og kommentar
Kunnskap forplikter Christl Kvam
Bokanmeldelser
Takk! Tor Levin Hofgaard
Ny president – ny kurs Nina Strand
Et helt spesielt landsmøte Nina Strand
Krafttak for tidlig psykologhjelp Nina Strand
Skjerp profilen! Styrk demokratiet! Pål Johan Karlsen
Magne Raundalen nytt æresmedlem Nina Strand
Smitta av norske psykologar Arne Olav L. Hageberg
–Lytt til brukerne Nina Strand
Vel å merke