Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Pappa, Mamma, Barn

Temabilde

Innhold #12 2007

Bjørn Christiansens minnepris for 2006 Torkil Berge, Fanny Duckert, Monica Martinussen, Inger Hilde Nordhus
Boltrelek og lekeslåssing: I. Lekens funksjon i psykoterapi og i barns normale utvikling Nils Eide-Midtsand
Boltrelek og lekeslåssing: II. Om å gi gutter rom til å være gutter Nils Eide-Midtsand
Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Anne T. Brager-Larsen, Solveig Magnussen, Ingebjørg Hestetun
Forebyggende familiearbeid i småbarnsfamilien: utviklingen av et landsdekkende, politisk initiert forebyggingstiltak Anne-Lise Knatten
Livet som psykologisk argument Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
En helt ordinær bestefar Bjørnar Olsen
Forskningsnytt
Forskningsnotiser
Doktorgrader
Å gråte for barn Haldis Hjort
Freuds spinndoktor Kim Larsen
Bokanmeldelser
Den hellige familien i dagens Italia Ingunn Skre
Debatt og kommentar
Hvorfor skal psykologer ha makt? Sunniva Ørstavik
Psykologforeningens utfordringer An-Magritt Aanonsen
Leserne spør
Vel å merke