Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Emosjonene inntar psykoterapifeltet

Temabilde

Innhold #8 2013

Familiepolitikk
Emosjonene inntar psykoterapifeltet Per-Einar Binder, Aslak Hjeltnes, Elisabeth Schanche
Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon: Fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen Jon T. Monsen, Ole André Solbakken
Emosjon og kognisjon i kognitiv terapi Asle Hoffart, Tomas Formo Langkaas
Emosjoner i mentaliseringsbasert terapi (MBT) Sigmund Karterud
Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi Per-Einar Binder, Aslak Hjeltnes, Geir Høstmar k Nielsen, Elisabeth Schanche
Følelser og pasientens subjective opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv Erik Stänicke, Sverre Varvin, Line Indrevoll Stänicke
Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi Elisabeth Schanche, Aslak Hjeltnes, Lene Berggraf, Pål Ulvenes
Med følelsene i sentrum – utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer Per-Einar Binder, Geir Høstmark, Nielsen, Aslak Hjeltnes, Elisabeth Schanche, Helge Holgersen
«Sier du det» – et karakteranalytisk perspektiv på emosjoner i psykoterapi Jon Sletvold
Uhåndterlige følelser. Oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet forstått i et emosjonsreguleringsperspektiv. Marianne Hoffart, Birgit Svendsen
Emosjoners kommunikative funksjon i barneterapi Birgit Svendsen, Karl Jacobsen
Tilstede i glede og smerte – mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi Per-Einar Binder, Aslak Hjeltnes
Fornuft og følelser i psykoterapiens historie Aslak Hjeltnes
Emosjonenes fenomenologi og mulighetsbetingelser for endring Tore Johnsen
Følelser som forandrer – Intensiv dynamisk korttidsterapi Roger Sandvik Hansen, Jonas Fuglestved Bakkevig, Bernt Langvasbråten, Ole André Solbakken
Når den emosjonelle smerten viser vei – emosjonsfokusert terapi i klinisk praksis Jan Reidar Stiegler
Jeg har nok visst at andre er blitt mobbet, uten at jeg grep inn Øystein Helmikstøl, Fartein Rudjord
Psykologer i media
Plassholder
Hva vil partiene gjøre for at folk skal få psykologisk behandling der de lever?
Bokanmeldelser
Sykdom på tilbud Siri Erika Gullestad
Debatt
– Terapeuter bør ikke være for opptatt av å bli likt Nina Strand, Unni Tobiassen Lie
Doktorgrader
Forskningsnotiser
På vei mot Landsmøtet 2013 Tor Levin Hofgaard