Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Jobbengasjert eller arbeidsnarkoman?

Temabilde

Innhold #7 2013

Arbeidsnarkomani – en oversikt Cecilie Schou Andreassen
Myter og fakta om foreldrelykke Thomas Hansen
Ingen må nektes, og ingen må tvinges: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer ved dødsfall Gunn Helen Søfting, Atle Dyregrov, Kari Dyregrov
Om hypnose, hypnoterapi og behovet for en lovregulering Irene Shestopal, Gunnar Rosén
Psykologforeningens veilederutdanning: Fortsatt verd å satse på? Geir Høstmar k Nielsen, Eva Danielsen, Tor Erik Befring, Harald Bækkelund, Mona Duckert, Ingvild Skinstad Fossum, Inger Johanne Storesund
Likhet for loven? Rune Sømme, Tanja Notø, Anders Hovland
Utenforskapets pris
Hvordan vil ditt parti støtte skolene og lærerne med å fremme elevenes psykiske helse?
Psykologer i media
Endelig bittelitt forskning på sakkyndige Øystein Helmikstøl
Svar til Karl Halvor Teigen
Elevenes bedriftshelsetjeneste
Bokanmeldelser
Stressets genealogi Ole Jacob Madsen
Debatt
I fritt fall for forskningen Øystein Helmikstøl
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Ditt valg Tor Levin Hofgaard
Leserne spør