Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Samfunnspsykologi

Temabilde

Innhold #5 2013

Invitasjon til samfunnspsykologi Rolv Mikkel Blakar, Hilde Eileen Nafstad, Leif Edvard Aarø
Fremveksten av samfunnspsykologien i Norge: Fra kritisk korrektiv til et alternativ i posisjon Borrik Schjødt, Arvid Skutle
Community-psykologi: Lokalt og global Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar
Samfunnspsykolog, allmennpsykolog eller kommunepsykolog – eller bare en helt alminnelig psykolog? Britt Randi Hjartnes Schjødt
Hvorfor drikker de yngre mindre alkohol? Helsefremming og forebygging i et lokalsamfunnsperspektiv Erik Iversen
Sexbasert menneskehandel med kvinner – et frigjøringspsykologisk perspektiv Audhild Sinnes
Attitudinal and motivational aspects of aberrant driving in a West African country Enoch Teye-Kwadjo, Birthe Loa Knizek, Torbjorn Rundmo
Psykologiens og psykologens samfunnsperspektiv Stefan Skår, Lina Søreide Slåttå, Ragna Tørstad, Sigrid Thori Kroken
Smerten etterpå Nina Strand, Lena Knutli
Vil ha lyd- og bildeopptak i barnevernssaker Øystein Helmikstøl
Psykologer i media
Psykologi i TV
Ett eller flere ord?
Høyst privat
Medbestemmelse Arnulf Kolstad
Debatt
Forskningsnotiser
Kommunepsykologer nedprioriterer forebygging Jon Erling Heggland, Kristin Gärtner, Arnstein Mykletun
Doktorgrader
Bokessay
Psykologer med rett til å henvise Tor Levin Hofgaard
– Psykologforeningen må snarest rydde opp i sin uheldige praksis om medlemskap Øystein Helmikstøl
Psykologiforbundet kommer
Leserne spør
Minneord: Jorunn Hveding Aubert 1950–2013