Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Unge overgripere

Temabilde

Innhold #11 2005

Psykisk helsehjelp i skolen Arne Holte, Randi Talseth
Unge overgripere: En kartleggingsundersøkelse i Hordaland Per Birkhaug, Magne Mæhle, Geir Høstmark Nielsen, Eili Knudsen Ingnes, Helle Kleive, Øystein Solberg
Personlighetstrekk: deres art og antall Hilmar Nordvik
Betydningen av den terapeutiske allianse: En studie av alliansens prediktive validitet Truls Ryum, Tore C. Stiles
Rom for reorientering: Veiledning fra en kandidats perspektiv Ingrid Dundas, Bjørn Wormnes
The potential pay-off from applied psychology: The human component of organizations Jeffrey Pfeffer
Lekende ut av sjalusiens runddans: Praktisk anvendelse av en narrative tilnærming i parterapi Lena Kristin Hole
Europeisk hypnosekongress på Gozo Aslak E. Himle
Over halvparten av testene holder ikke mål Bente Riise
Inn i Åses stue Linda Sandbæk
Sjef, sunnmøring og psykolog Svein Øverland
Jenter, kvinner, hiv og aids Laila Thiis Stang
Forskningsnytt
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Konflikt! Streik? An-Magritt Aanonsen
Seniorene vil dele sin kunnskap og erfaring Svein Arthur Kallevik
Lokallag på reise i Nordland Kari Normann
Forhandlingsstriden med NAVO Sverre Strand, Eilert Ringdal
Vel å merke
Minneord: Minneord Otto Heramb