Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Mulitsystemisk terapi

Temabilde

Innhold #9 2007

Viktig dokument om evidensbasert psykologisk praksis Torkil Berge
Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker Bernadette Christensen, Tori Mauseth
Løsningsfokuserte allianser: Løsningsfokusert terapi i lys av forskning om hva som virker i terapeutiske relasjoner Dimitrij Kielland Samoilow
Aksept- og forpliktelsesterapi: En atferdsanalytisk psykoterapi Børge Holden
Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis Norsk Psykologforening
Kognitiv terapi ved depersonalisering og derealisasjon Lars Dehli
Pris til modig formidler Nina Strand
Vokter vaktsomt på voksenmakten Arne Olav L. Hageberg
Familieterapi mot overvekt Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Kåseri Bjørn Sortland
Forskningsnytt
Den glemte barndommen Magne Raundalen
Debatt og kommentar
Bokanmeldelser
Forskningsnotiser
Allmennpsykologiske tjenester An-Magritt Aanonsen
– Modernisering gir styrke Nina Strand
– Det må tas nye grep Arne Olav L. Hageberg
Egen logo for medlemmer Nina Strand
Vel å merke