Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Aldring og depresjon

Temabilde

Innhold #9 2005

Eldre og psykisk helse – gode og dårlige nyheter Inger Hilde Nordhus
Aldring og depressive symptomer: En epidemiologisk studie Sten-Erik Clausen, Britt Slagsvold
Måling av personlighet – Samsvar mellom direkte bestemmelse av egne personlighetstrekk og indirekte bestemmelse ved svar på testledd Hilmar Nordvik, Trude Stokkan
Psykologisk forståelse av autism – implikasjoner for behandling Karl Jacobsen, Morten Bekk
Psyke 1906–1920: Det første nordiske tidsskrift for psykologisk forskning Karl Halvor Teigen
Familieorientert miljøterapi Aina Frydenlund
Under formidlende omstendigheter Sissel Gran, Svein Arthur Kallevik
Naltreksonimplantat – en ny vei ut av heroinavhengighet? Nikolaj Kunøe
Psykologisk trendbarometer: Bjørnar Olsen Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs
Helse og Rehabilitering – Frivillighetens Extra-innsats Anne-Kari Holm
Åtte dager i Malawi Arne Repål
Forskningsnytt
Debatt og kommentar
Doktorgrader
Gudsbilder og personlighetsutvikling i homofilidebattenes tid Stian Bjærke
Bokanmeldelser
Privat praksis – frihet og ansvar Rune Frøyland
Bli en drømmefanger du også! Sissel Henriksen
Vel å merke
Leserne spør
Minneord: Roar Svalheim