Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Kan psykopaten behandles?

Temabilde

Innhold #12 2012

Mange tjenester til få – eller færre til flere? Sverre Grepperud, Honghong Bei
Kan psykopati behandles? Aina Sundt Gullhaugen, Peder Nørbech, Inge-Arne Teigset
Foreldreveiledning fremmer barns og foreldres psykiske helse Charlotte Reedtz
Selvhindring (låseatferd) hos utviklingshemmede med selvskading: Årsaker og behandling basert på atferdsanalytiske prinsipper Rolf Magnus Grung, Svein Eikeseth
Systematisk tilbakemelding i psykoterapi – evaluering og forskning i en travel klinisk hverdag Ingvild Rønneberg Hidle, Inger Selvaag, Torkil Berge
«Vi snakkar om å gje folk behandling, men det vi gjer er å endra dei til noko meir sosialt akseptabelt» Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Hva slags psykolog er jeg? Ivar A. Bjørgen
Norske terapeuter er de beste
Ap bør følge Høyre
Trenger vi psykoanalysen? Espen Håland
Bokanmeldelser
Aksenttegn
Kan kontakt med kroppen være farlig? Karen Kollien Nygaard
Debatt og kommentar
Barnas stemme – behandlerens ansvar Anne Lindboe
Vil individuell jobbstøtte gi færre uføre? Beate Brinchmann, Arnstein Mykletun
Doktorgrader
Hvordan er det å ha en ADHD-diagnose? Nina Strand, Fartein Rudjord
– Hvilke hull skal vi fylle? Per Halvorsen, Arne Olav L. Hageberg
– Jeg påvirker fremtidens psykologer Nina Strand, Yngve Olsen Sæbbe
Viktige veivalg Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Vel å merke