Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Ett år etter terroren

Temabilde

Innhold #7 2012

Spedbarn og småbarn med tiltak fra barnevernet 1995–2008: Utbredelse av omsorgssvikt og risikofaktorer Sten-Erik Clausen, Kirsti Valset
Reduksjon i emosjonelle vansker og atferdsvansker – en positiv bivirkning ved behandling av fedme hos barn? Silje Steinsbekk
Stabilisering – det viktigste leddet i traumebehandling? Irene Michalopoulos
Testbruksundersøkelsen: En oversikt over tester brukt av norske psykologer Anja Vaskinn, Jens Egeland
Psykososialt katastrofearbeid etter 22. juli Atle Dyregrov, Marianne Straume, Renate Grønvold Bugge, Kari Dyregrov, Unni Heltne, Elin Hordvik
Ett år etter terroren Arne Olav L. Hageberg
Hva er et godt spørsmål? Øystein Helmikstøl
– ABB tar deler av moderne psykologi på senga Øystein Helmikstøl
En stemme imot Øystein Helmikstøl
Psykologer i media
Ytringsfriheten står svakere Nina Strand
Psykoterapi i 80-årene
Bruk ordliste!
Ett år etter
Bokanmeldelse
Ti prinsipper for forebygging av psykiske lidelser Arne Holte
Forskningsnotiser
Ømhet aller viktigst Nina Strand
Doktorgrader
De introvertes revolusjon? Ole Jacob Madsen
Debatt og kommentar
Psykologers integritet står på spill Ole Jacob Thomassen
Ny spesialistutdanning sendt på høring Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i cyberspace? Tor Levin Hofgaard