Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologer i skvis mellom krav og empati

Temabilde

Innhold #3 2012

Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP Silje Mørup Ormhaug, Tine K. Jensen, Silje Sommer Hukkelberg, Tonje Holt, Karina Egeland
Barn med langvarig smerte: Fanget i vonde sirkler – veier ut Brith Klæboe Ramberg, Trond H. Diseth
Mot en felles grunn: En transdiagnostisk tilnærming til psykologisk behandling Roger Hagen1, Sverre Urnes Johnson2, Even Rognan3, Odin Hjemdal1
Sammenhengen mellom intelligens og finmotorikk Tom J. Johnsen, Trond Wahlmann, Susanne Wiking
Oversettelse og kulturell tilpasning av psykometriske instrumenter: Erfaringer fra tester som benyttes ved spiseforstyrrelser Deborah Reas, Lasse Bang, Maria Øverås, Bryan Lask, Øyvind Rø
– Vi har det helt fint Øystein Helmikstøl
Psykologer i skvis Nina Strand
Psykologer i media
Vitenskapelig ansatt?
Klinisk psykologisk forskning og profesjonalisering
Langsomhet, medvirkning og demokrati
Bokanmeldelser
Intuisjon i journalen Guri Vindegg
Om rus og kvinnelige stereotypier Astrid Renland
Debatt
Straffeloven moden for revisjon? Randi Rosenqvist
For tidlig gammel, eller ung for lenge? Svein Olav Daatland
Forskningsnotiser
Journalisten som kom inn frå kulden Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Uten akademikere dør lokaldemokratiet Tor Levin Hofgaard
Minneord: Ragnar A. Christensen 1922–2011
Vel å merke