Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Flaks og uflaks

Temabilde

Innhold #11 2011

Flaks og uflaks – bare tilfeldigheter? Karl Halvor Teigen
Anerkjennelsens psykologi Erik Falkum, Karsten Hytten, Bengt Olavesen
Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? Dag Ø. Nordanger, Hanne C. Braarud, Mogens Albæk, Venke A. Johansen
Gjentatte avhør: Flere forhold har betydning for påliteligheten i barns utsagn Annika Melinder
Krisepedagogikk etter 22/7 Eva Therese Næss & Inghild Nygård
Om mot – i meg Kristin Ribe
Fred, nedrustning og psykologi
Å skrive seg fra ansvaret
Lagarbeid – ikke profesjonsmakt – gir resultater : Nina Strand
Psykologer i media
Ydmyke terapeuter søkes
Bokanmeldelse
Veien til Utøya – og kursen videre Arnulf Kolstad
Debatt
Kommentar
Lyden av håp som forlater legemet Karl Halvor Teigen
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Førstehjelpskurs på eget liv Kjersti Løken Stavrum
Nobelpris til svensk psykolog
Psykisk helse på vent Tor Levin Hofgaard
Leserne spør
Vel å merke