Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Etter terroren

Temabilde

Innhold #9 2011

Temperament som bidrag i en skreddersydd spedbarns- og småbarnspraksis Kåre S. Olafsen, Anne Mari Torgersen, Stein Erik Ulvund
Forebygging og behandling av psykologiske traumer hos somatisk syke barn Solveig Gjems, Trond H. Diseth
Forekomst av AD/HD blant pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet Arvid Skutle, Eli Torild Hellandsjø Bu, Therese Dahl, Eva Karin Løvaas, Arild Schillinger, Merete Møller, Geurt van de Glind
Helsemessige følger av sorg Margaret Stroebe, Henk Schut, Wolfgang Stroebe
Norsk kortversjon av Big Five Inventory (BFI-20) Harald Engvik & Sten-Erik Clausen
Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis Atle Dyregrov & Kari Dyregrov
Gung Hu – en personlig rapport fra Sundvolden Øystein Teigre
Etter terroren Nina Strand
Psykologer i media
Etterspurt og anvendbar psykologi
Kommentar
Debatt
Rot mot fascisme Arnhild Skre
Sår og heling Guri Vindegg
Bokanmeldelse
Tidlig sinnforståelse Stephen von Tetzchner,
Doktorgrader
Livet etterpå Astri Vannebo
22.07.11 Tor Levin Hofgaard
Vel å merke
Leserne spør