Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Når psykologisk hjelp blir teknisk support

Temabilde

Innhold #3 2011

Schizofreni – mulige risikofaktorer forbundet med fosterliv og fødsel Elisabeth Svensson, Ragnhild E. Ørstavik, Christine Roth, Ted Reichborn-Kjennerud
«Jeg står på spranget til erobringer bestandig.» – Fra Anathon Aalls dagbøker 2 (2): 1893–1900 Karl Halvor Teigen
Serotonin som nevromodulator i luktesystemet – generelle prinsipper i små og store hjerner Bente G. Berg
Ungdommens følelser og møtet med den instrumentelle fornuften Per Are Løkke
Psykologiske smuler Merete Liisberg
Livreddende kunnskap i praksis Nina Strand
Skrivetips
Psykologer i media
Communicatin Mette Sundt Gundersen
Tid for journal
Blinde for voldens konsekvenser Per Isdal
Doktorgrader
Forskningsnotiser
– Vi må skille psykisk lidelse fra autisme Nina Strand
Bokanmeldelser
Ut av ruståka? Guri Vindegg
Debatt
Enig med kongen av Bhutan Bjørn Grinde
Psykologien i lomma Arne Olav L. Hageberg
Minneord: Terje Sagvolden 1945–2011
Vel å merke
Mindre rutiner – mer menneske Tor Levin Hofgaard