Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Psykologipionerer i nytt lys

Temabilde

Innhold #2 2011

«Min time er endnu ikke kommen.» Karl Halvor Teigen
Doras hjelpere og dramaet dem imellom: – En kontekstuell analyse av Felix Deutschs «A footnote to Freud’s ‘Fragment of an analysis of a case of hysteria’» (1957) Kim Larsen, Kim Karlsen
En traumatisert femårings terapiprosess sett i lys av nyere hjerneforskning Nils Eide-Midtsand
Lavterskelpsykolog – ikke lightpsykolog Anne-Kristin Imenes
I grensetraktene mellom frisk og syk Tekst: Astri Vannebo • Foto: Marianne Lind & Arne Olav L. Hageberg
I forhold til – et virus Karsten Kragh Langfeldt
Liker å dytte Arne Olav L. Hageberg & Ingar Haug Steinholt
Psykologer i media
Øverst i bunken
Sakkyndighet
Bokanmeldelser
Diagnose: flyktning Nadia Ansar
Debatt
Den flinke brukerstemmen Victoria Ibabao Edwards
Åtte ting psykologer bør vite om søvnvansker Børge Sivertsen & Arnstein Mykletun
Doktorgrader
Forskningsnotiser
Har desentraliseringen gått for langt? Nina Strand & Jens Haugen
Sexolog av 1. klasse Per Halvorsen & Arne Olav L. Hageberg
Minneord: Per Olav Tiller 1926–2010
Leserne spør
Langt fra status quo Tor Levin Hofgaard