Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Søvn og søvnproblemer

Temabilde

Innhold #4 2007

Det gåtefulle ved søvn og drøm Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
Behavioral Sleep Medicine Kenneth L. Lichstein
Psykologers kunnskaper om søvn Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Børge Sivertsen, Siri Omvik, Bjørn Bjorvatn
Søvn – en oversikt Reidun Ursin
Søvnsykdommer – en oversikt Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Inger Hilde Nordhus, Børge Sivertsen
Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
Psykologisk forståelse og behandling av søvnproblemer hos barn og unge Bjørg Grova
Psykologisk forståelse og behandling av søvnproblemer hos voksne Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
Søvnforstyrrelser hos pasienter med Alzheimers sykdom Arvid Skjerve, Siri Skulstad
Skiftarbeid og søvn Siri Waage, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
Nye funn om drøm som fenomen Roar Fosse
Behandling av mareritt Torkil Berge
Epworth søvnighetsskala Ståle Pallesen et al.
Beste behandling er ikke tilgjengelig Arne Olav L. Hageberg
Jakten på en uthvilt morgen Nina Strand
Lys film om innvendig mørke Arne Olav L. Hageberg
Hva ligger øverst i bunken av fagstoff?
Den gode søvnløysa Arne Olav L. Hageberg
Bedre kunnskap om neste generasjon Nina Strand
Menneskerettar og fattigdom Kjell Underlid
Bokanmeldelser
Forskningsnotiser
Den livgivende, men vanskelige søvnen Margaret Sandøy Ramberg
Køfri heller enn kølapper! Rune Frøyland
Vel å merke