Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Temabilde

Innhold #1 2011

Kognitiv atferdsterapi med barn og unge: Forskningsbasert praksis i utviklingsperspektiv Bjørg Grova, Bente Storm Mowatt Haugland, Kitty Dahl
En utviklingssensitiv tilnærming til kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Bente Storm Mowatt Haugland
Terapeutisk allianse i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Krister W. Fjermestad
Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge – et nyttig og praktisk hjelpemiddel? Jan Skjerve
Kognitiv-atferdsterapeutiske programmer i klinikk: Utfordringer og muligheter Simon-Peter Neumer, Kristin D. Martinsen, Martina  Gere , Marianne A.  Villabø
Current status and future directions Julie M. Edmunds, Kelly A. O’ Neil, Philip C. Kendall
Cognitive-behavioral therapy for depression in children and adolescents Chrissie Verduyn
Kognitiv atferdsterapi for barn med atferdsvansker Willy-Tore Mørch
Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Kitty Dahl
Sosial angstlidelse hos barn og unge Tore Aune
Posttraumatisk stress hos barn og unge – forståelse og prinsipper for behandling Tine K. Jensen
Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Terje Ogden
Kan barn og ungdom med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi? Jon Fauskanger Bjåstad
Kognitiv atferdsterapi med små barn Annelise Fredriksen et al.
Familiens rolle ved behandling av tvangslidelse Bente Storm Mowatt Haugland et al.
Psykologer i media
Ingenting å skrive hjem om?
Bokanmeldelser
Tolkning av overføringer gir innsikt og langtidseffekt Anne Grete Hersoug
For lite testing blant norske sakkyndige? Tekst: Nina Strand
Doktorgrader
Hva fanden nøler I efter? Kjell Underlid
Debatt
Vi er ikke annenrangs psykologiutøvere Henriette Kaasa
Intet nytt fra psykologfronten Arne Olav L. Hageberg
Debatten om mastere – veien videre Nina Strand & Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Minneord: Per Saugstad 1920–2010
Først med psykologsertifikat Per Halvorsen
Ett fag – mange utøvere Tor Levin Hofgaard