Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Samlivsbrudd og tilknytning - Åtte anbefalinger

Temabilde

Innhold #9 2010

Tilknytningspsykologi til folket Stig Torsteinson
Tilknytning og omsorg for barn under tre år når foreldre går fra hverandre Lars Smith
Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse – en litteraturstudie Ingeborg Dittmann, Tine K. Jensen
Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? En undersøkelse av tolkebruk i helsevesenet Emine Kale, Nora Ahlberg, Fanny Duckert
Children’s Communication Checklist (CCC-2): En sammenligning av GCC-skårenes persentilfordeling i et britisk og norsk utvalg Lillian Hollund-Møllerhaug
Bruk av telefon i psykologisk behandling Torkil Berge & Kim Edgar Karlsen
God bør for psykologar på Sotra Arne Olav L. Hageberg
Psykologer i media
Øverst i bunken
Kunsten å hjelpe flest mulig Astri Vannebo
Et hurrakor av selvhjelp Olav Egil Aune
«Hold me Tight» Inger Johanne Storesund
Bokanmeldelser
Å ta samfunnet i behandling
Hvordan redusere sykefraværet i Norge? Arnstein Mykletun
Metoden avgjør diagnosen Nina Strand
Forskningsnotiser
De elendige Reidar Hjermann
Debatt
Kronologisk snobberi Guri Vindegg
Ubehagelig nummen? Tor Levin Hofgaard
Samfunnsoppdraget er å utdanna kliniske psykologar Arne Olav L. Hageberg
Bergen beholder opptak fra årsstudiet Nina Strand
Psykisk syke får personlig ombud
Leserne spør
Kongresser og konferanser