Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Temanummer: Mekling

Temabilde

Innhold #8 2010

Psykologer ut på banen Grethe Nordhelle
Family mediation: The rhetoric, the reality and the evidence Janet Walker
Mekling ved samlivsbrudd: oversikt over modeller og ideologi Odd Arne Tjersland, Wenke Gulbrandsen
Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier Wenke Gulbrandsen, Odd Arne Tjersland
Foreldreposisjoner i bevegelse: Fra fastlåst konflikt til utvidet omsorg og empati for egne barn Knut Rønbeck, Tore Hagen, Hanne Haavind
Mekling – en kontekstuell modell Tor-Johan Ekeland
Meklingens filosofi Sverre Blandhol
Broder Lorenzo – trenger han opplæring i mekling? Karoline Ipsen
Fra konflikt til samhandling innenfor autismespekterfeltet Elisabeth Lund
Mediator’s dilemma: Mediation in South Africa – an unequal, deeply divided, transitional society Sarah Henkeman & Sarah  Henkeman
Nøytral tredjepartsbistand og mekling på arbeidsplassen Annette Selmer
Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingssaker Grethe Nordhelle
– Det handlar om menneske Arne Olav L. Hageberg
Øverst i bunken
Bokanmeldelser
Doktorgrader
Dør man av vanlige psykiske lidelser? Arnstein Mykletun & Simon Øverland
Mekling trenger tid Astri Vannebo
Feil lukt og feil farge Nadia Ansar
Forsoningens muligheter Inge Eidsvåg
Diagnosenes definisjonsmakt Tor Levin Hofgaard
EuroPsy – berikelse eller besvær? Arne Olav L. Hageberg
Den første samtalen Arne Olav L. Hageberg
Leserne spør
Vel å merke