Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Vold blant unge

Temabilde

Innhold #6 2010

Vold blant unge Arne Klyve
Vold blant inneliggende pasienter i en landsdekkende spesialavdeling i psykisk helsevern for ungdom Per Olav Næss
Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og kliniske implikasjoner Helga Tveit, Kjell Agnar Karlsen
Studentterapeuters bekymringer og opplevelse av profesjonsstudiet Tor Ivar Hansen, Birgit Svendsen, Roger Hagen
Psykologisk hardførhet predikerer soldaters motivasjonsutvikling under en 200 km lang skimarsj Asle Makoto Sandvik, Rune Gjeldnes, Sigurd William Hystad, Paul T., Jarle, Jon Christian, Nina, Bjørn Helge
Både spesielt og ikke spesielt: BUP-terapeuters møte med ikke-heterofil ungdom Hanne Øverås
Unik tankesmie for psykologer og brukere Nina Strand
Psykologer i media
Rus viktigere enn psykiske lidelser ved drap Arne Olav L. Hageberg
Tester ut terapi via internett
Banalpsykologen Bjørnar Olsen
– Frigjøring er et viktig mål for psykologien John Øystein Ellila
Nedtegnelser fra en lykkelig leser – Anne-Lise Løvlie Schibbye | Relasjoner Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Universitetsforlaget, 2009. 426 sider Anne Grete Hollup
Bokanmeldelser
Rus og psykisk helse
Hvem får psykiske lidelser, og kan de forebygges? Ann Kristin Knudsen et al.
Psykologisk behandling hjelper eldre Nina Strand
Forskningsnotiser
Doktorgrader
Når hjelpen ikke finnes der du er i livet Paal-André Florian Winnæs Grinderud
Debatt
Brukermedvirkning er ikke løsningen Siri Erika Gullestad
Hvor ble det av kroppen? Karen Kollien Nygaard
Statsministeren må på banen! Tor Levin Hofgaard
Frikort avhenger av effektive psykologer
ABC om arbeid etter fylte 67 år Karsten Kragh Langfeldt
Leserne spør