Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Dialog og effektivitet i ledergrupper

Temabilde

Innhold #1 2010

Teamarbeid – et gode eller et onde? Henning Bang
Dialog og effektivitet i ledergrupper Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart
Harald Schjelderup og den karakteranalytiske tradisjon Jon Sletvold
Fedme hos barn og unge – implikasjoner for psykologisk praksis Silje Steinsbekk, Yngvild Sørebø Danielsen
Kognitiv trening ved anoreksi Marianne Garte et al.
Åpen innleggelse gav bedre liv Sjur O. Anda
Opptrapping av normaliteten Arne Olav L. Hageberg
Hold sammen – også om det stormer Astri Vannebo & Eva Rosa Hollup
Hvem er denne karen? Nina Strand & Kenneth Bjerga Dalglish
«Hjernen er alene»
Psykologer i media
Øverst i bunken
Doktorgrader
Bokanmeldelser
«Fint» arbeid og «simpelt» arbeid Kjell Underlid
Debatt
Kommentar Bjørnar Olsen
Jeg reiser med meg selv Inga Bostad
Inkluderende arbeidsliv Tor Levin Hofgaard
Nettutgaven favner flere Per Halvorsen
Uheldig markedsføring
Leserne spør
Vel å merke