Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Reportasje

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 11, 2018, side 998-1003

Voldsutsatt, forfulgt og traumatisert

Tekst Ole Dag Kvamme

Suleimaniya, Nord-Irak

Flere hundre kvinner i Nord-Irak blir utsatt for æresvold hvert år. De har bare tre krisesentre å gjemme seg på, og psykologisk behandling kan de se langt etter.

Fotnoter

11 Æresdrap er drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket. I typiske tilfeller har offeret vært illojal mot personen eller gruppen det gjelder, og/eller har forbrutt seg mot rådende normer og på den måten skadet deres ære og anseelse.

2. Amin, N.M.M., Ameen, N.R.H.A., Abed, R., & Abbas, M. (2012). Self-burning in Iraqi Kurdistan proportion and risk factors in a burns unit, International Psychiatry, s. 72–74.

Om seks dager skal hun rømme og gifte seg med en mann hun knapt nok kjenner. Da reiser «Aniya Mahmoud» (22) fra Suleimaniya til en annen navngitt by i Nord-Irak.

Resten av artikkelen er sperret til 01-05-2019. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen