Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Inntrykk

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 8, 2018, side 698-699

Behøver psykologien være så individorientert?

Odd Volden

brukeraktivist

Forfatteren har en smittende interesse for sitt virke og viser stor vilje og evne til analyse og kreativ begrepsdannelse, noe som ofte savnes på psykisk helsefeltet.

Aksel Tjora, Hva er FELLESSKAP, Universitetsforlaget, 2018. 160 sider,

Resten av artikkelen er sperret til 01-02-2019. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen