Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Inntrykk

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 1, 2018, side 60-62

Å utforske elevens følelser

Anmeldt av Kjell Totland

psykolog i privat praksis, tidligere ansatt ved Hurum PPT, Asker PPT og Torshov Kompetansesenter

Fallmyr viser hvordan elever sammen med læreren kan bruke prinsipper fra emosjonsfokusert terapi for å forstå sine følelser.

Øyvind Fallmyr, Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen. En emosjonsfokusert tilnærming, Universitetsforlaget, 2017. 320 sider

Resten av artikkelen er sperret til 01-07-2018. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen