Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Fagessay

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 12, 2017, side 1174-1183

Ibsens skjebnesjokk

Dramatikeren Bernhard Shaw hevdet at voldsomme hendelser kan gjøre oss alle medfølende for et øyeblikk. Mange av Ibsens menn blir i likhet med dikteren selv utsatt for slike skjebnesjokk. Men reagerer de humant av den grunn?

Fotnoter

1 Sitatene fra Ibsens skuespill er hentet fra Ibsen; Samlede Verker 10. utgave ved Didrik Arup Seip (1952) i 6 bind, Samfunnets støtter og Et dukkehjem (Bind 3), Vildanden og Fruen fra havet (Bind 5) og Lille Eyolf og Terje Vigen (Bind 6). Sideanvisning står i parentes etter siteringen.

Bernhard Shaw kommer i essayet The quintessence of Ibsenism (1922) med en interessant, men tvetydig påstand om Rita og Alfred Allmers’ reaksjoner på sønnens plutselige død i stykket Lille Eyolf (1894): «the shock of such an accident makes us all human for a moment» (s. 123).

Resten av artikkelen er sperret til 01-06-2018. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen