Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Aktuelt

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 12, 2017, side 1153-1157

Barnepsykolog med sterk kritikk mot avhør av barn

Avhørsekspert og barnepsykolog Annika Melinder kommer med sterk kritikk mot politiet for manipulerende teknikker i to avhør av barn. Retten nektet å høre hennes vurderinger i en påstått overgrepssak, der en 45-åring nylig ble frikjent.

Fotnoter

1. Aftenposten 28. oktober 2015: «Politiet stiller like mange ledende spørsmål i barneavhør som før»

2. www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/Sinkerud/presse.html

Statsadvokat Jan Eivind Norheim, som var aktor i Buskerud-saken, opplyser til Psykologtidsskriftet at han tar til etterretning at lagretten svarte nei på skyldspørsmålet.

Resten av artikkelen er sperret til 01-06-2018. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen