Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Meninger

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 10, 2017, side 1021
Replikk

Nødvendig ruspresisering

Bjørnar Olsen

sjefredaktør i Psykologtidsskriftet

Nødvendig ruspresisering

RUS

HALVOR KJØLSTAD gir politikere, fagpersoner og redaksjonen en viktig påminnelse om betydningen av språklig presisjon i septemberutgaven av Psykologtidsskriftet. I dagens ordskifte er begrepet ruspolitikk ofte ensbetydende med narkotikapolitikk, og da forsvinner det mest brukte rusmiddelet – alkoholen – ut av politikken, faglige diskusjoner og mediene. Når Psykologtidsskriftet retter søkelyset mot Portugals narkotikapolitikk burde vi ha omtalt det som narkotikapolitikk, ikke ruspolitikk. Vi takker for en velbegrunnet formaning.

Til toppen av artikkelen