Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Meninger

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 8, 2017, side 763

Ja, vi tviler på faktagrunnlaget

Bjørnar Olsen

sjefredaktør, Tidsskrift for Norsk psykologforening

Psykologtidsskriftets gjennomgang av Prestesaken dokumenterer feil og mangler i fremstillingen som politiet, retten og avisa Glåmdalen la til grunn.

Ja, vi tviler på faktagrunnlaget

Psykologtidsskriftets gjennomgang av Prestesaken dokumenterer feil og mangler i fremstillingen som politiet, retten og avisa Glåmdalen la til grunn.

2017-08-22-b.jpg

Faksimile fra februarutgaven av Psykologtidsskriftet.

PRESTESAKEN

ROLF NORDBERG MENER i juliutgaven at Psykologtidsskriftet ikke fremstiller fakta korrekt i Prestesaken, og at vi burde lagt de ulike domsavgjørelsene til grunn for vår dekning. At dommene fra to rettsinstanser, Gjenopptagelseskommisjonens avgjørelse og rettsreferater fra avisa Glåmdalen (der Nordberg var sjefredaktør, reporter og kommentator mens saken ble behandlet i retten) gir et helt annet bilde enn vår fremstilling i Psykologtidsskriftet i februar, er ikke overraskende: Vi stiller spørsmål ved faktagrunnlaget som verken etterforskere, retten eller avisa Glåmdalen stilte den gang. Det er disse nye svarene som gjør at Prestesaken kommer i et nytt lys. Uavhengig av skyld eller uskyld dokumenterer vi feil og mangler ved politietterforskningen, og svikt i mange andre ledd helt fra da saken startet i 2006. Uten å ta stilling til skyldspørsmålet, viser vår dokumentasjon at prestens rettssikkerhet ikke ble ivaretatt.

Leder Siv Hallgren i Gjenopptakelseskommisjonen ønsker ikke å kommentere innlegget. Det vil heller ikke noen hos Riksadvokaten. Visepolitimester Johan Welhaven i Innlandet politidistrikt ønsker heller ikke å kommentere det.

Til toppen av artikkelen