Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Kommentar

ødelagt printer Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 502-503

Åndskampen

Øystein Helmikstøl

journalist, Tidsskrift for Norsk psykologforening

Den kristne kulturarven står mot den terapeutiske tenkemåten på teatret denne våren. Psykologene vinner.

Fotnoter

1. Madsen, O.J. (2011). The Unfolding of the Therapeutic. The Cultural Influence of Psychology in Contemporary Society. Ph.d.-avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen.

2. NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

MENS PSYKOLOGER STRØMMER til Det norske teatret for å se andre psykologer snakke om terapi, blir sannelig Gud nevnt i et annet stykke på det samme teateret denne våren.

Resten av artikkelen er sperret til 01-11-2017. Abonnenter har full tilgang til alt vi publiserer på nettet fra dag én. Andre må vente til sperrefristen utløper seks måneder etter utgivelse.

Vil du lese artikkelen i dag, kan du bruke lenkene under til å bestille abonnement eller kjøpe et papireksemplar av utgaven der denne artikkelen ble publisert. I tillegg abonnerer de fleste fagbiblioteker på Psykologtidsskriftet, og du vil trolig kunne bestille den aktuelle utgaven via ditt lokale bibliotek.

Bestill abonnement.

Kjøp den aktuelle utgaven av Tidsskriftet.

Til toppen av artikkelen