Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Meninger

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 487

Ønsker nytt nettverk velkommen

Mari Trommald

direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bra med mer diskusjon knyttet til barnevernets arbeid.

Ønsker nytt nettverk velkommen

Bra med mer diskusjon knyttet til barnevernets arbeid.

2017-05-20-b.jpg

Faksimile fra denne utgaven av Psykologtidsskriftet

BARNEVERN

ALLE TILTAK SOM fremmer diskusjoner om barnevernets arbeid og om kvalitet i tjenestene er viktige og bra, så dette (stiftelsen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern, red. anm.) ønsker vi velkommen. Bufdir jobber aktivt for bedre bruk av slekt og nettverk ved plasseringer, og jobber med ytterligere implementering av familieråd.

Når det gjelder akuttplasseringer laget direktoratet en rapport i 2014 om akuttarbeid i det kommunale barnevernet. Direktoratet var da bekymret for veksten i akuttsaker som hadde pågått siden 2008 og foreslo i rapporten flere tiltak. I 2015 ble det blant annet laget en faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem. I tillegg jobber Bufdir med flere andre tiltak overfor kommunene. Bufdir som fagdirektorat for kommunalt barnevern jobber hele tiden for at kvaliteten i tjenesten skal være best mulig, basert på den kunnskapen vi til enhver tid har.

Innleggene er kommentarer til aktueltsaken på side 442–443 som omhandler stiftelsen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB).

Til toppen av artikkelen