Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 5, 2017, side 449
Schizofreni

Sammenheng mellom schizofreni og bruk av cannabis

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

Sammenheng mellom schizofreni og bruk av cannabis

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

2017-05-09-c.jpg

FOTO: Kenji Aryan / Flickr.com/ Creative Commons / Redigert av TNPF

Det er vanskelig å vite hva som forårsaker hva når man ser på sammenhengen mellom schizofreni og bruk av cannabis. Øker bruk av cannabis sjansen for å utvikle schizofreni – eller er sammenhengen motsatt? En ny studie fra universitetet i Bristol i England indikerer at de som er i risikosonen for å utvikle schizofreni, har større sjanse for å prøve cannabis:

– Vi finner sterkere bevis for at personer som er i risikosonen for å utvikle schizofreni, vil prøve cannabis, enn at bruk av cannabis er årsaken til at mennesker får lidelsen. Men vi må grave dypere ned i dette materialet for å finne ut mer om årsaker og virkninger. Vi vet fortsatt for lite om hvordan stor grad av cannabisbruk påvirker utviklingen av schizofreni hos personer som er i risikogruppen, sier Dr. Suzi Gage ved Bristol University, som er ansvarlig for studien, til nettstedet Science Daily.

Kilde: www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161219084641.htm

Nedsatt motorikk hos barn av personer med schizofreni

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

Nedsatt motorikk hos barn av personer med schizofreni

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

– Klinikere bør være klar over motoriske symptomer og henvise barn med klare motoriske problemer til fysioterapeut, ifølge Brigitte Klee Burton, en av forfatterne av studien som ble publisert i Lancet Psychiatry i mars i år.

Forskerne undersøkte motorisk funksjon hos 514 barn i 7-årsalderen. 198 av barna hadde foreldre med schizofreni, mens 119 av dem var barn av foreldre med bipolar lidelse. Resten av barna hadde foreldre uten alvorlig psykiske lidelser.

Barn av foreldre med schizofreni viste nedsatt motorikk sammenlignet med barn av foreldre uten schizofreni.

– I familier med stor risiko for schizofreni hadde barna omtrent dobbelt så stor sjanse for å vise klare motoriske problemer som i familier uten slik risiko, ifølge studien.

Barn av foreldre med bipolar lidelse viste for øvrig ingen signifikant forskjell i motoriske ferdigheter sammenlignet med barn av foreldre uten bipolar lidelse.

Kilde: www.medscape.com/viewarticle/878327

Psykose-episode øker risikoen for tidlig død

Psykose-episode øker risikoen for tidlig død

Ny studie viser at unge som har opplevd en psykotisk episode, har langt større risiko for tidlig død enn gjennomsnittet.

Forskerne i studien har analysert data fra 5000 personer mellom 16 og 30 år som nylig har fått en psykosediagnose og som de fulgte over et helt år. Resultatet er nedslående: Risikoen for tidlig død i løpet av dette året var 24 ganger høyere for denne gruppen enn gjennomsnittet for denne aldersgruppen.

Studien, som fikk støtte fra amerikanske National Insitute of Mental Health (NIMH), ble ledet av Michael Schoenbaum (PhD) og ble publisert i tidsskriftet Shizophrenia Bulletin i april i år.

– Disse funnene viser hvor viktig det er å kartlegge dødsstatistikk for mennesker med mentale lidelser. Helsefeltet er flinke til å rapportere denne typen statistikk for somatiske lidelser som kreft og hjerte– og karsykdommer, men vi er dårlige på psykiske lidelser. Vi må også finne ut av hvordan disse unge menneskene døde, det sier denne studien ingenting om, sier Schoenbaum på nettstedet til NIMH.

Kilde: www.nimh.nih.gov/news/science-news/2017/higher-death-rate-among-youth-with-first-episode-psychosis.shtml

Til toppen av artikkelen