Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Forskningsnotiser

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 4, 2017, side 417
Ledelse

Autonomi gjør andre bedre

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

Autonomi gjør andre bedre

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

«Empirisk finner vi at autonomi øker prestasjoner i jobben; både egne resultater og ved at man bidrar til at andre utfører sine oppgaver på en god måte», skriver artikkelforfatterne på nettsidene til NHH.

Studien er gjennomført av Torstein Nesheim, seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Karen Modesta Olsen, professor ved NHH og Alexander Madsen Sandvik, post.doc. ved samme studiested.

Undersøkelsen bygger på data fra 500 ansatte i den norske delen av en multinasjonal, profesjonell servicebedrift. Et interessant spørsmål, mener forskerne, er om det er en gjensidig forsterkende effekt mellom autonomi og det å gjøre andre i et nettverk bedre: «Vi finner en slik empirisk sammenheng; det er faktisk størst utbytte av nettverk når man har stor frihet i arbeidet», ifølge forskerne.

Kilde: www.nhh.no/forskning/forskningsnytt/arkiv-forskningsartikler/2017/mars/nettverk-og-frihet-gir-bedre-resultater/

De viktigste lederegenskapene, ifølge ledere

De viktigste lederegenskapene, ifølge ledere

Dr. Sunnie Giles har intervjuet 195 ledere i 15 land om hvilke lederegenskaper de mener er viktigst. Deltakerne ble spurt om å velge det de mente var de 15 viktigste lederegenskapene fra en liste med 74 ulike egenskaper. Topp fem-egenskapene er disse, ifølge lederne: høy etisk og moralsk standard; gode på å klargjøre mål, uten å styre for mye; kommuniserer forventninger tydelig; å være fleksibel nok til å endre mening; god på å kommunisere åpent og ofte.

Kilde: hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world&ab=Article-Links-End_of_Page_Recirculation

Utadvendte ledere er ikke nødvendigvis de beste

Utadvendte ledere er ikke nødvendigvis de beste

Ny studie stiller spørsmålstegn ved om noen lederegenskaper alltid er å foretrekke. – Man må se mer på kontekstuelle faktorer for å finne ut hva slags ledelse som fungerer best, ifølge Jasmine Hu, som står bak forskningen.

2017-04-22-b.jpg

ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

I en artikkel i Journal of Applied Psychology skriver Jasmine Hu, assisterende professor ved University of Notre Dame, at dominerende og utadvendte ledere ikke alltid er de som fungerer best i en organisasjon.

– Jeg tror de fleste organisasjoner har en tendens til å vektlegge enkelte lederegenskaper for tungt og i stor grad ignorerer kontekstuelle faktorer, sier Hu og fortsetter:

– Når svært ekstroverte ledere arbeider med team der medlemmene forventer dominerende ledere, blir gruppen effektiv. Men når ekstroverte ledere arbeider i grupper der medlemmene krever at makt fordeles og forventer involvering i beslutningsprosesser, vil resultatet bli langt mindre effektivt, ifølge Hu.

Prestasjonsorienterte ledere vil heller ikke fungere godt i team som ønsker stor grad av autonomi og selvledelse.

– Pliktoppfyllende eller prestasjonsorienterte ledere har en tendens til å ha strengt organiserte planer og være tilbakeholdne med å dele informasjon og inkludere medarbeidere i beslutninger. Denne typen ledelse vil være uforenlig med team som ønsker sterkt eierskap til eget arbeid, sier Hu på nettsidene til Notre Dame-universitetet.

Hu mener organisasjoner må ta høyde for disse funnene når de skal ansette nye ledere.

– Istedenfor å lete etter de klassiske ledertypene som man tenker vil fungere i enhver organisasjon, må man begynne med å undersøke hvem de ansatte som skal ledes er, og hvilken type team de jobber i, sier Hu.

Kilde: news.nd.edu/news/when-hiring-a-manager-look-to-the-team-new-study-advises/

Til toppen av artikkelen