Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Meninger

PDF-versjon av artikkel Del
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 4, 2017, side 411

Nøkternt om Prestesaken

Ingrid Berit Østby

pensjonert psykiatrisk sykepleier

Takk til Psykologtidsskriftet for artiklene om Prestesaken.

Nøkternt om Prestesaken

Takk til Psykologtidsskriftet for artiklene om Prestesaken.

2017-04-19-c.jpg

Faksimile fra forsiden av februarnummeret av Psykologtidsskriftet

PRESTESAKEN

ENDELIG KOM DET en nøktern framstilling av Prestesaken, som ivaretar alle impliserte på en upartisk, saklig og god måte, uten forstyrrende massepåvirkning, føleri og selvhevdelse.

Det er vanskelig ikke å bli panegyrisk, for jeg sitter igjen med en varm og glad takknemlighet over jobben dere har gjort. Dere er dyktige, klarsynte fagfolk som våger å henge bjeller på de riktige kattene.

Psykologtidsskriftets artikler om prestesaken burde være obligatorisk lesning i tillegg til Gunnar Ringheims bok Det som ikke skulle skje, som kom ut på Gyldendal forlag i 2015.

En stor takk til fagtidsskriftet for en fantastisk godt utført jobb som det oser respekt av.

Til toppen av artikkelen