Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Om oss

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende fagbase innenfor psykologi.

 
Papirutgaven kommer ut med rundt 96 sider tolv ganger i året og har 10 000 i opplag. De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene utgjør selve ryggraden i Psykologtidsskriftet. I tillegg produserer våre egne journalister og frilansere og frivillige skribenter reportasjer, intervjuer, lettere fagstoff, bokanmeldelser, debatt og mye mer. Klikk her for informasjon hva som skal til for å komme på trykk hos oss.
 
Som medlemsblad for Norsk psykologforening retter vi et ekstra søkelys på stoff som omhandler og vedkommer norske psykologer. Vi har en unik posisjon som identitetsskaper for denne profesjonsgruppen. 
 
I tillegg er Psykologtidsskriftet den klart mest spissede kanalen for arbeidsgivere som søker psykologisk kompetanse i Norge. 
Noen av utgavene er temanumre som gjør opp status ved å samle bidrag fra sentrale norske forskere og andre aktører innen bestemte områder av psykologien.
 
Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Vi redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen. Les Tidsskriftets formålsparagraf og etiske retningslinjer her.

Presse

Er du journalist med interesse for psykologi, psykologisk forskning eller psykisk helse? Klikk her for informasjon om fri tilgang til hele nettutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Kontaktinformasjon 

Bjørnar Olsen

Sjefredaktør
Mobil: 474 01 165
bjornar@psykologtidsskriftet.no

Bjørnar Olsen

Ida Holth

Fagredaktør
Mobil: 930 23 429
ida.holth@psykologtidsskriftet.no

Kjersti Solhaug Gulliksen

Fagredaktør
Mobil: 911 78 096
kjersti@psykologtidsskriftet.no

 

Unni Sandland

Markedskoordinator
Kontortelefon: 23 10 31 33
Mobil: 905 75 800
tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
unni@psykologtidsskriftet.no

Nina Strand

Journalist/redaksjonssekretær
Mobil: 979 59 515
nina.strand@psykologtidsskriftet.no

Nina Strand

Øystein Helmikstøl

Journalist
Mobil: 464 66 978
oystein@psykologtidsskriftet.no

Per Olav Solberg

Redaksjonssjef/debattansvarlig
Kontortelefon: 23 10 31 37
Mobil: 950 88 575
perolav@psykologtidsskriftet.no

Winnie Engevold

Markedskonsulent
Telefon: 23 10 31 30
winnie@psykologtidsskriftet.no

Winnie Engevold

 

 

Kontorene ligger på Grev Wedels Plass 4, sentralt i Oslo og vegg i vegg med Norsk Psykologforening.


Se større kart

Telefonnummer sentralbord: 23 10 31 30
Telefaks: 22 42 44 20
E-post: redaksjonen@psykologtidsskriftet.no
Annonser og abonnement:
tidsskrift@psykologtidsskriftet.no

Tidsskrift for Norsk psykologforening
Postboks 419 Sentrum
N-0103 Oslo