Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening
Hovedside annonser Stillinger/Profil Kurs/Rubrikk Nettannonser

 

Kurs- og rubrikkannonser

Priser Kurs-/Seminarannonser og Rubrikkannonser (kurs, utleie av lokaler mv.)

Kr 24 per spaltemillimeter, tillegg for farger kr 11,50 per spaltemillimeter.

Priseksempler for definerte annonsestørrelser

Format
Farger
Sort

1/1 side

16 614
11 232
1/2 side
8 307
5 616
1/4 side
4 083
2 760

 

Spesialplassering

3. omslagside 4 farger: kr 19 500

Kurs-, seminar-, og rubrikkannonser kan utformes uavhengig av faste formater, som annonse over en spalte (bredde 82,5millimeter) eller to spalter (bredde 170 millimeter). Høyde kan utformes etter ønske, men må ikke overstige 234 millimeter. Annonser som vår grafiker lager som trykk-klar pdf blir belastet med kr 850 per annonse.

Vi tilbyr en eller flere oppføringer i papirutgavens spalte "Kurskalenderen". Oppføring i kurskalenderen gir mulighet for å forhåndsannonsere med henvisning til kursannonse som trykkes i en kommende utgave og/eller påminnelse om allerede annonsert kurs. Begrenset tekstmengde. Pris for innrykk i tillegg til annonse i Psykologtidsskriftet: 1 innrykk kr 2 000, 2 innrykk kr 3 000, 3 innrykk kr 3 500, 4 innrykk kr 4 500. 

Små-annonser – rubrikk (utleie av lokaler mv.)

Kun tekst  - Inntil 4 linjer / 170 tegn inkl. mellomrom        kr 1 450
De oppgitte priser er eksl. mva.


For mer informasjon om annonsering, kontakt oss på e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no,
telefon 23 10 31 33.