Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening
Hovedside annonser Stillinger/Profil Kurs/Rubrikk Nettannonser

 

Annonsering i Psykologtidsskriftet

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. En årgang utgjør over 900 sider med fagartikler, ny og spennende forskning, essay, reportasjer, intervjuer, bokanmeldelser, kommentarer, debatter m.m.

Lesere er nær alle psykologer  og psykologistudenter i Norge, samt mange i sosialfaglig sektor, helsepolitikere, journalister og andre som formidler og anvender psykologi i sitt daglige virke. Opplaget er for tiden på ca. 10 000 per nummer.

Tidsskriftet er normalt på ca 100 sider.


Utgivelser: 12 i året.
To av disse kan være temautgaver.

Utgivelsesplan 2017

Frist for bestilling av annonser:

Nummer

01.17
02.17
03.17
04.17
05.17
06.17
07.17
08.17
09.17

10.17
11.17
12.17

Bestillingsfrist

15.12.16
17.01.17
15.02.17
20.03.17
18.04.17
16.05.17
19.06.17
17.07.17
18.08.17
18.09.17
18.10.17
17.11.17

Utgivelsesdato

02.01.17
01
.02.17
01.03.17
03.04.17
02.05.17
01.06.17
03.07.17
01.08.17
01.09.17
02.10.17
01.11.17
01.12.17


 

 Annonseformater

1/1 side stående

170x234                 

1/2 side stående

82,5x234

1/2 side liggende

170x115 

1/4 side

82,5x115