Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening
Hovedside annonser Stillinger/Profil Kurs/Rubrikk Nettannonser

 

Annonsering i Psykologtidsskriftet

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. En årgang utgjør over 900 sider med fagartikler, ny og spennende forskning, essay, reportasjer, intervjuer, bokanmeldelser, kommentarer, debatter m.m.

Lesere er nær alle psykologer  og psykologistudenter i Norge, samt mange i sosialfaglig sektor, helsepolitikere, journalister og andre som formidler og anvender psykologi i sitt daglige virke. Opplaget er for tiden på ca. 10 000 per nummer.

Tidsskriftet er normalt på ca 100 sider.


Utgivelser: 12 i året.
To av disse kan være temautgaver.

Utgivelsesplan 2018/2019 og frister for bestilling av annonser:

Nummer

11.18
12.18
01.19
02.19
03.19
04.19
05.19
06.19
07.19

08.19
09.19
10.19

Bestillingsfrist

18.10.18
16.11.18
13.12.18
17.01.19
15.02.19
18.03.19
11.04.19
16.05.19
17.06.19
18.07.19
19.08.19
17.09.19

Utgivelsesdato

01.11.18
03
.12.18
02.01.19
01.02.19
01.03.19
01.04.19
02.05.19
03.06.19
01.07.19
01.08.19
02.09.19
01.10.19

 

 Annonseformater

1/1 side stående

170x234                 

1/2 side stående

82,5x234

1/2 side liggende

170x115 

1/4 side

82,5x115

 

Om du har behov for hjelp til grafisk utforming av annonsen til trykk-klar pdf kan vår grafiker hjelpe for kr 850 per annonse. Ta gjerne kontakt for mer informasjon på e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller tlf. 23 10 31 33.