Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Bestilling av abonnement

JA TAKK! Jeg bestiller et abonnement på Tidsskrift for Norsk psykologforening, og får et valgfritt temanummer gratis!

Psykologtidsskriftet sendes portofritt i Norge hver måned. Pris kr 1 495 per år (12 nummer) for privatpersoner, og
kr 2 350 for institusjoner og bedrifter. Portotillegg til utlandet.

Velg et av følgende alternativer:
 

Jeg ønsker hele årgangen f.o.m. januar 2018
Jeg ønsker Tidsskriftet tilsendt fra bestillingstidspunktet

Mottakers navn
Mottakers adr.
Bestillers navn
Bestillers tittel/
profesjon
Epost
Telefon
 
Jeg vil gjerne ha et av følgende temanummer gratis:
  Alle barn er våre barn, nr. 12/05
  Mannskap i ekstreme situasjoner, nr 4/05
  Asylet, nr 1/05