Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Abonnement og løssalg

Kjøp enkeltutgaver

Kjøp temanummer

Abonnement og løssalg

Tidsskrift for Norsk psykologforening dekker bredden av det som skjer i norsk psykologi. En årgang utgjør over 900 sider med fagartikler, ny og spennende forskning, intervjuer, bokanmeldelser, kommentarer, debatter og mye mer.

Vil du abonnere på Psykologtidsskriftet eller kjøpe en av utgavene? Benytt menypunktene øverst på denne siden, eller send en e-post med de nødvendige opplysningene til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller ring oss på 23 10 31 33.

Privatabonnement koster kr 1 495 per år, institusjons-/bedriftsabonnement kr 2 350 per år. Eventuell utenlandsporto kommer i tillegg. Abonnementet løper til det blir oppsagt, og faktureres per kalenderår. Medlemskap i Norsk psykologforening inkluderer abonnement på Psykologtidsskriftet.

Pris for enkeltutgaver er kr 150 pluss porto og ekspedisjonsgebyr.

Temautgavene har egne priser, se oversikt over temautgaver. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Psykologtidsskriftet selges også i utvalgte Narvesenbutikker flere steder i landet.

Har du ikke mottatt siste utgave av Psykologtidsskriftet? Ta kontakt med medlemsservice@psykologforeningen.no eller ring 23103130. 

 

Bestilling av abonnement.