Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

November-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Bærum kommune Barneverntjenesten – tiltak  15.11.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Vestre Viken, Ringerike DPS  - 15.11.2018

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Giske kommune - 15.11.2018

Psykolog

Vanylven kommune Ny teneste under oppbygging med hovedfokus på førebyggande tenester, psykisk helse og rusarbeid, tidleg innsats og lavterskeltilbod retta mot individ og grupper 25.11.2018

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag HF Habiliteringstjenesten for barn og unge 12.11.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialister

SiO Helse Psykisk helse - Fortrinnsvis voksenpsykologi 20.11.2018

Psykolog

SiO Helse Psykisk helse - Poliklinisk utredning og behandling, samt utadrettet og forebyggende virksomhet 15.11.2018

Skolepsykolog

Oslo kommune Utdanningsetaten - Slemdal skole 20.11.2018

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Stiftelsen Karmsund ABR Senter Avaldsnes Ressurssenter på Karmøy Snarest

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Fjaler kommune PP-tenesta 18.11.2018

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Professor/Førsteamanuensis

NTNU, Trondheim Institutt for psykologi 02.12.2018