Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Oktober-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Leder

NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken, Drammen 07.10.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

 Klinikkdirektør

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk 14.10.2018

Psykolog/psykologspesialist

Alternativ til Vold Alternativ til Vold i Bergen 26.10.2018

Psykologfaglig rådgiver

Bergen kommune Etat for barn og familie 07.10.2018

Psykologspesialister

Bergen kommune Barnevernet 07.10.2018

Jobb i psykologforeningen? 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Spesialrådgiver

Norsk psykologforening Fagpolitisk avdeling 21.10.2018

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Sula kommune Helseavdelinga 19.10.2018

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Vefsn kommune Helsetjenesten - Avdeling Rus- og psykiatritjenesten 25.10.2018

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Stiftelsen Solliakollektivet Tverrfaglig team med behandlingsansvar for en gruppe pasienter 01.11.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Grünerløkka 22.10.2018

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Stovner eller Grorud  22.10.2018

Psykologspesialist/ psykolog/ master m/ klinisk spesialitet

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst Enerhaugen familievernkontor -

Spesialrådgiver

Norsk psykologforening Fagpolitisk avdeling 21.10.2018

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest MST (Multisystemisk Terapi) teamet i Stavanger 14.10.2018

Nevropsykolog/psykologspesialist

Helse Fonna HF Nevropsykologisk eining, Haugesund sjukehus 01.11.2018

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialister/psykologer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms og v/Voksenpsykiatrisk poliklinikk
på Silsand
-