Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

September-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Vestre Viken Drammen DPS, poliklinikken Sentrum 14.09.2018

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Interkommunale psykologer/ psykologspesialister

Tynset kommune Tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten 23.09.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Helse Fonna HF Folgefonn DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk Valen 17.09.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/ psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst Homansbyen familievernkontor 16.09.2018

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Blå Kors Haugaland A-senter Behandlingsteam 29.09.2018

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Forskningsleder /seksjonsleder

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin - FOU-seksjonen 30.09.2018

Kommunepsykologer

Fosen Helse IKS - 21.09.2018

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Storfjord kommune - 21.09.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist / psykolog

Sørlandet sykehus, Farsund DPS Lister, poliklinikk Farsund 23.09.2018

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

 Psykologer

Sarpsborg kommune Enhet forebyggende tjenester 01.10.2018