Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Psykologspesialister

Vestre Viken, BUPA Bærum Bærum BUP 15.08.2018

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler - driftsavtaler for psykologspesialister

Helse Nord RHF Lokalisert til Nordland,
Troms og Finnmark
02.09.2018

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Klinikkdirektørar

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Direktør - Bjørgvin DPS og Direktør - Kronstad DPS  09.09.2018

Seksjonsleiar ambulante tenester

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for rusmedisin 26.08.2018

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler - driftsavtaler for psykologspesialister

Helse Nord RHF Lokalisert til Nordland,
Troms og Finnmark
02.09.2018

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Psykologspesialist/psykolog

Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger - 25.08.2018

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF Lokalisert i Førde Tre veker etter utlysing

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler - driftsavtaler for psykologspesialister

Helse Nord RHF Lokalisert til Nordland,
Troms og Finnmark
02.09.2018

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Head of Psychology/psykolog

KRY Nytt psykologitilbud i Norge  -