Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Mai-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist i TFCO

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst  TFCO-team i Sandvika 13.05.2018

Psykologer (rådgivere) 

Kriminalomsorgen region øst Ila fengsel og forvaringsanstalt
-

Psykologspesialister

Vestre Viken BUPA, Bærum BUP 16.05.2018

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Kirkens Bymisjon Veslelien  i Ringsaker kommune 20.05.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Helse Vest RHF Bergensområdet Tre veker etter utlysing

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF på Os Tre veker etter utlysing

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF på Stord Tre veker etter utlysing

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag HF Klinikk for kvinne, barn og familie - Habiliteringstjenesten for barn og unge  21.05.2018

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Bodø 25.05.2018

Seniorrådgivere

KoRus-Nord, Narvik - 15.05.2018

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Unicare, Landaasen - 10.06.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Samtalen AS - 18.05.2018

Psykolog

Balderklinikken - 15.06.2018

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Stiftelsen Vilde familiesenter, Horten  - 21.05.2018