Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

April-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Stiftelsen Alternativ til Vold Asker og Bærum 22.04.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til Ringerike eller Kongsberg 24.04.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF  Bergensområdet Tre veker etter utlysing

Psykologspesialist

Helse Fonna HF Folgefonn DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk Valen 25.04.2018

Psykolog

Helse Fonna HF BUP Stord 01.05.2018

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos Klinikk for kvinne, barn og familie, Habiliteringstjenesten for barn og unge 30.04.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF Lokalisert til bydel Bjerke, bydel Søndre Nordstrand og til bydel Østensjø 24.04.2018

Seniorrådgiver/psykologspesialist

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Helseavdelingen 18.04.2018

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital Telepsykiatrisk prosjekt - Orkdal DPS, poliklinisk seksjon 15.04.2018

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Familieterapeut/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord Familievernkontoret i Tromsø  - Nasjonal kompetanseenhet 17.04.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialister/psykologer

Sørlandet sykehus, Kvinesdal DPS Lister, Døgnpost og Ambulant Akutt Team 22.04.2018

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/PP-rådgiver

Østfold fylkeskommune PP-tjenesten 22.04.2018