Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Mars-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Aust-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF i Sunnhordland Tre veker etter utlysing

Klinikksjef

Bergens klinikken Poliklinikk Snarest

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykologspesialister/psykologer

Bergen kommune Etat for barn og familie
18.03.2018

Møre og Romsdal 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Giske kommune - 18.03.2018

Professor/ førsteamanuensis i psykologi

Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i Logistikk 18.03.2018

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF Poliklinikk, Valdres 15.03.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykologspesialist/Seniorrådgiver

Statens helsetilsyn Avdeling for kommunale helse og omsorgstjenester 12.03.2018

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF i  Stavangerområdet Tre veker etter utlysing

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykolog

Helse Fonna HF BUP Haugesund
18.03.2018

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykolog/psykologspesialist

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) ATV Tromsø 23.03.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Psykolog

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand DPS Strømme - ambulant akutteam  18.03.2018

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Horten kommune Enhet for rus og psykisk helse 18.03.2018

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF  Lokaliseres til Moss eller Sarpsborg 18.03.2018

Psykolog / psykologspesialist (kartlegger)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Noreg Nasjonalt inntaksteam i Bufetat 13.03.2018