Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Februar-utgaven 2018
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Akershus 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-CAN terapeuter

Bærum kommune Barneverntjenesten 11.02.2018

Psykologspesialist

Vestre Viken BDPS Poliklinikk 2, Psykisk helse og rus 23.02.2018

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist som leder/veileder

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør  MST Buskerud 23.02.2018

Finnmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

NAV Arbeidsrådgivning Finnmark, Vadsø - 18.02.2018

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Hamar kommune  Hamar helsestasjon 17.02.2018

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge RHF Lokalisert i Namsos  25.02.2018

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten Familievernkontoret Innlandet avd. Gjøvik 28.02.2018

Psykolog

Østre Toten kommune Rus- og psykiatritjenesten 01.03.2018

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst  RHF Ved Alna, Grorud eller Stovner og Søndre Nordstrand,  Nordstrand eller Østensjø  samt l Bydel Gamle Oslo eller Grünerløkka 22.02.2018

Barnepsykolog/konsulentavtale

Utlendingsnemnda UNE - 26.02.2018

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge RHF Lokalisert i Trondheim 25.02.2018

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Kommunane Seljord, Kviteseid og Nissedal Helseeininga 22.02.2018

Troms 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Kvæfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten 18.02.2018

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/ psykolog/ psykoterapeut

Alternativ til Vold Kristiansand 20.02.2018

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF, Farsund DPS Lister, poliklinikk Farsund 25.02.2018

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF, Kvinesdal DPS Lister døgnpost / Ambulant Akutt Team 14.02.2018