Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) Tertnes 20.01.2018