Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

November-utgaven 2017
Tidsskrift for Norsk psykologforening
Stilling ledig oversikt

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-terapeut/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør  MST- team 15.11.2017

Psykolog/familieterapeut/ ungdomsterapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør TFCO-teamet i Drammen 19.11.2017

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

 Psykolog

Stiftelsen Fredheim Øyane 31.12.2017

Kommunepsykolog

Eidskog kommune Helse  - psykisk helsetjeneste
15.11.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

 Avtaleheimel i klinisk psykologi

Helse Vest RHF Norheimsund / Kvam kommune
Tre veker etter utlysing
 

Nevropsykolog

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Avdeling for rusmedisin -   poliklinikk 19.11.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Øyane DPS, psykose- og rehabiliteringspoliklinikken 30.11.2017

Seksjonsleiar

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Kronstad DPS, Allmennpoliklinikk Årstad 19.11.2017

Nord-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon psykoser og seksjon poliklinikk 12.11.2017

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 19.11.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus Psykosomatisk seksjon 17.12.2017

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Fjaler Kommune PPT-regionen Ytre Sogn og -Sunnfjord 05.11.2017

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-terapeut/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør  MST- team 15.11.2017

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog/ høgskoleutdannet

Sørlandet sykehus, Farsund DPS Lister, poliklinikk Farsund 20.11.2017

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Kvinesdal DPS Lister -  døgnpost 22.11.2017

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

MST-terapeut/psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør  MST- team 15.11.2017

Psykolog og ped.psyk.rådgiver

Tønsberg Kommune  PP-tjenesten 12.11.2017

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog

Sarpsborg Kommune Enhet forebyggende tjenester
16.11.2017