Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Buskerud 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologer/psykologspesialister eller familieterapeuter

Bufetat -  Familievernkontoret Drammen-Kongsberg Familievernkontoret i Drammen, FFT-team 22.10.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen, Bjørgvin DPS Avdeling allmennpsykiatri C1 Tertnes døgnbehandling 15.10.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk 27.10.2017

Telemark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Telemark fylkeskommune, Porsgrunn tannklinikk Tannhelsetjenesten 16.10.2017

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Kristiansand kommune, Virksomhet Oppfølgingstjenester
i Helse- og sosialsektoren
Ungdomstjenesten 15.10.2017

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Kristiansand Psykiatrisk sykehusavdeling 22.10.2017

Vestfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist

Tønsberg kommune Avdeling ung og rask hjelp, Virksomhet helsetjenester 15.10.2017