Logo: Tidsskrift for norsk psykologforening

Stillingsannonser

Fra papirutgavenNettannonserStillinger i utlandetJobb i Psykologforeningen

Hedmark 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/Psykologspesialist

NAV Hedmark, Hamar - 20.08.2017

Hordaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/Psykolog

Helse Bergen - Haukeland universitetssykehus Øyane DPS, Psykose- og rehabiliteringspoliklinikken  20.08.2017

Psykologspesialist

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus, Bjørgvin DPS Seksjonen C1 20.08.2017

Psykologspesialist

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Kronstad Distriktpsykiatriske Senter 20.08.2017

Nordland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/Psykologspesialist

Sigma Nord, Fjelldal - Tjeldsund - -

Psykologspesialist/Psykolog

Vefsn kommune Helsetjenesten - ungdom og unge voksne med rus- og psykiske helseproblemer 14.08.2017

Oppland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

 Psykolog

Øyer kommune Sektor familie- og inkludering 20.08.2017

Oslo 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avdelingsleder

Trasoppklinikken - -

Klinisk psykolog

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Oslo Utviklingsavdeling barn 15.08.2017

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen,
Akuttpsykiatrisk døgnenhet
01.09.2017

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen,
Enhet for rus og psykiatri
25.08.2017

Psykologspesialist

SiO Helse Psykisk helse seksjonen 15.08.2017

Rogaland 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Helse Fonna HF, Haugesund Alderspsykiatrisk avdeling 03.09.2017

Psykologspesialist/psykolog

Helse Fonna HF, Haugesund Haugaland DPS, Ruspoliklinikken 20.08.2017

Psykologspesialist/psykolog

Kirkens Sosialtjeneste Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger 24.08.2017

Sogn- og Fjordane 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykolog/psykologspesialist (evt.familieterapeut)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest Team for Funksjonell familieterapi (FFT) 15.08.2017

Sør-Trøndelag 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Avtalehjemmel i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Helse Midt-Norge RHF Lokalisert til Fosen 31.08.2017

Vest-Agder 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, DPS Lister Døgnpost, Kvinesdal 20.08.2017

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, Kristiansand Psykiatrisk sykehusavdeling - Seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri og alderspsykiatri (AA) -  akuttenhet 6.2 14.08.2017

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus, DPS Lister Døgnpost, Kvinesdal - i FACT-team 20.08.2017

Psykologspesialister/psykologer/ behandler

Sørlandet sykehus, DPS Lister Poliklinikken i Flekkefjord 20.08.2017

Psykologspesialist

Sørlandet sykehus, Kristiansand DPS Solvang, FACT-team 21.08.2017

Østfold 

StillingsbetegnelseArbeidsgiverAvdelingSøknadsfrist

Kommunepsykolog

Halden kommune Flyktningehelseteamets base ved Helsekontoret
og ved helsestasjonen
21.08.2017